UNICUM18

UNICUM15

UNICUM12

UNICUM09


  

 

Razstava / Nagrade / Koledar prireditev / Izbrani avtorji / Razpis Unicum 2018

VABILO K SODELOVANJU  
IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018
Organizator: Narodni muzej Slovenije
17. 5.–30. 9. 2018

  PRIJAVNICA     


Narodni muzej Slovenije prireja IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018. Poudarek Trienala je na predstavitvi sodobne umetniške keramike. Namenjen je populariziranju keramike v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavitvi sodobne umetniške keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja. Trienale pomeni stik med mednarodnim in slovenskim prostorom in predstavlja svež pogled na umetniško keramiko. Cilj Trienala je iskanje elementarnih likovnih raziskovanj v povezavi s sodobnimi razmišljanji. Pečat sodobnosti prinaša iskanje novih smelih konceptov, tehnologij in inovativnih likovnih raziskav, ki se povezujejo s sodobnim življenjem. 
IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018 je sestavljen iz tekmovalnega dela in spremljevalnih razstav in prireditev po Sloveniji. Vzporedno s tekmovalnim delom bo v Narodnem muzeju Slovenije potekala mednarodna razstava keramike študentov umetniških šol in akademij po izboru vabljenih mentorjev. Naslovi lokacij razstavišč in dogodkov bodo objavljeni na spletni strani (www.unicum.si).  

Pravilnik
Natečaj je mednaroden in javen. Na IV. mednarodnem trienalu keramike UNICUM 2018 lahko s svojimi deli sodelujejo vsi umetniki in umetniške skupine, ki ustvarjajo v tem likovnem mediju. Vključujejo lahko tudi druge materiale, vendar ti ne smejo prevladovati. Vsak sodelujoči lahko prijavi največ dve deli oz. dva projekta sestavljena iz več keramičnih elementov. Zaradi omejitev razstavnega prostora predmet ne sme presegati dimenzij 1,5x1x1 m, projekt pa 2x2x2 m, razen ploskovitih kompozicij (primernih za obešanje na steno), kjer je omejitev 4x3 m. Avtorji lahko na natečaj prijavijo originalna dela, nastala v zadnjem triletnem obdobju. Člani upravnega odbora in mednarodne strokovne žirije s svojimi deli ne morejo konkurirati na tekmovalnem razpisu Trienala. Na podlagi poslane dokumentacije bo mednarodna strokovna žirija izbrala dela, ki bodo predstavljena na razstavi. Stroški pošiljanja in vračanja del so breme avtorja.

Prijava
Možne so prijave prek elektronske pošte. Avtor mora na elektronski naslov info@unicum.si poslati:                                          

  • Pravilno izpolnjeno prijavnico.  
  • Dve fotografiji vsakega dela iz različnih zornih kotov v predpisanem formatu in kvaliteti primerni za tisk. Fotografije morajo biti naslovljene s priimkom in imenom avtorja, z naslovom dela ter dimenzijami dela v centimetrih (primer: Priimek_Ime_Naslov dela_Dimenzije dela_Slika1).
  • Svojo portretno fotografijo.

Fotografije naj bodo v formatih JPEG (.jpg) in resoluciji 300 dpi. Izdelek naj bo fotografiran pred nevtralnim ozadjem. S prijavo avtor organizatorju dovoljuje uporabo poslane dokumentacije za tiskanje publikacij in kataloga za promocijske namene Trienala. Organizator Trienala ne prevzema odgovornosti za natisnjene informacije, ki jih je ob prijavi posredoval avtor. Vso odgovornost o točnosti poslanih podatkov o avtorju in delu prevzema avtor. Poslan material bo shranjen v arhivu Trienala kot del razpisne dokumentacije. Del, ki bodo izbrana na podlagi poslanih fotografij, avtorji ne morejo zamenjati ali nadomestiti z drugimi deli.

Rok za prijave   
Rok za prijavo na trienale je do petka, 1. decembra 2017. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Izbor del in obveščanje avtorjev o uvrstitvi na trienale
Mednarodna strokovna žirija bo na podlagi fotografskega gradiva opravila izbor del. Spisek izbranih avtorjev bo objavljen v petek, 16. februarja 2018 na spletni strani Trienala (www.unicum.si). Izbrani avtorji bodo obveščeni tudi po elektronski pošti.

Dostava del
Izbrana dela morajo biti na stroške avtorja dostavljena v čvrstem paketu, ki se ga lahko uporabi za ponovno pakiranje, najkasneje do srede, 25. aprila 2018 na naslov:  
IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Avtorji morajo poslati svoje delo z uporabo dostave, ki delo pripelje »od vrat do vrat« (npr. z mednarodno ekspresno dostavo DHL, FedEx itd.). Stroške nad 40 evrov, ki nastanejo pri carinjenju, so dolžni plačati avtorji.
Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tudi za vračanje keramike. V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti delo, sicer postane last organizatorja. Ob prevzemu pošiljke bomo pregledali stanje izdelka in naslovnika obvestili o prispeli pošiljki. Dela, ki bodo ob prispetju močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo na stroške avtorja vrnjena skupaj z zapisom ugotovitve o poškodbi poslanega dela. Na privoljenje umetnika bodo restavratorji in konservatorji Narodnega muzeja Slovenije delo restavrirali in bo razstavljeno. Če je delo sestavljeno iz več kosov, naj avtor obvezno priloži načrt, ki bo uporabljen ob postavitvi na razstavi Trienala.

Vračanje del
Avtorji morajo najkasneje en mesec po zaključku razstave (do vključno 31. 10. 2018) na svoje stroške prevzeti delo. Delo lahko prevzamejo osebno ali pa morajo poskrebeti za povračilo stroškov pošiljanja po pošti.

Zavarovanje
Zavarovanje del v času transporta od avtorja do organizatorja in obratno je strošek avtorja.
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja.

Mednarodna strokovna žirija
Člani žirije bodo iz vrst mednarodno uveljavljenih likovnih umetnikov in poznavalcev sodobnih likovnih usmeritev v svetu. Dela za osrednjo razstavo IV. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2018 bo izbrala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo:

  • Barney Hare Duke (Velika Britanija), umetniški vodja projekta British Ceramics Biennial.
  • Martin Neubert (Nemčija), umetnik, profesor za keramiko na šoli Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Saale.
  • Nadja Zgonik (Slovenija), izredna profesorica umetnostne zgodovine na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.

Mednarodna strokovna žirija bo opravila izbor del za uvrstitev na razstavo Trienala na podlagi prejete slikovne dokumentacije. Žirija bo opravila izbor za tri nagrade ter tri priznanja. Odločitev žirije je dokončna.

Nagrade in priznanja 
Nagrade in priznanja bodo podeljena na odprtju razstave.

Razstava 
Odprtje razstave IV. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2018 bo v četrtek, 17. maja 2018 v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana, Slovenija. Razstava bo na ogled do 30. septembra 2018. Ob razstavi IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018 bo natisnjen katalog in spremljajoči promocijski material. Vsi uvrščeni razstavljavci prejmejo katalog brezplačno.

Predsednica upravnega odbora: Dragica Čadež Lapajne.
Upravni odbor: Mateja Kos, Marko Košan, Karel Plemenitaš, Miljanka Simšič, Tatjana Sirk, Mojca Smerdu, Zora Žbontar. 

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@unicum.si.
Skrajni rok za prijavo na trienale je petek, 1. december 2017.

Naslov za oddajo izbranih del: IV. mednarodni trienale keramike UNICUM 2018, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Informacije: info@unicum.si


 
 
  UNICUM, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@unicum.si / tel.: ++386 (1) 2414400