UNICUM23

UNICUM18

UNICUM15

UNICUM12

UNICUM09


 
Razstava / Nagrade / Koledar prireditev / Izbrani avtorji / Razpis Unicum 2023

VABILO K SODELOVANJU

Razpis za razstavo V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023
Organizator: Narodni muzej Slovenije
15. 5.–30. 9. 2023

Narodni muzej Slovenije prireja V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023 in v nadaljevanju objavlja javni poziv umetnicam in umetnikom k sodelovanju na razstavi mednarodne produkcije na področju umetniške keramike zadnjih petih let. Poudarek Trienala je na predstavitvi sodobne umetniške keramike. Namenjen je populariziranju keramike v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavitvi sodobne umetniške keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja. Trienale pomeni stik med mednarodnim in slovenskim prostorom in predstavlja svež pogled na umetniško keramiko. Cilj Trienala je iskanje elementarnih likovnih raziskovanj v povezavi s sodobnimi razmišljanji. Pečat sodobnosti prinaša iskanje novih smelih konceptov, tehnologij in inovativnih likovnih raziskav, ki se povezujejo s sodobnim življenjem.
V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023 je sestavljen iz tekmovalnega dela in spremljevalnih razstav in prireditev po Sloveniji. Vzporedno s tekmovalnim delom bo v Narodnem muzeju Slovenije potekala razstava keramike študentov umetniških šol in akademij po izboru vabljenih mentorjev. Naslovi lokacij razstavišč in dogodkov bodo objavljeni na spletni strani (www.unicum.si).

Razpis UNICUM 2023


VABILO K SODELOVANJU   

Spremljevalni program ob V. mednarodnem trienalu keramike UNICUM 2023

Narodni muzej Slovenije objavlja odprti poziv za sodelovanje pri spremljevalnem programu V. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2023, ki bo potekal od 15. 5. do 30. 9. 2023. K sodelovanju vabimo posameznike, zavode, društva, izobraževalne in kulturne ustanove, katerih področje dela zajema tudi keramiko. Namen spremljevalnega programa je pokazati na raznolikost na področju oblikovanja keramike v Sloveniji in obogatiti program Trienala. Spremljevalni program bo vključeval projekte, razstave, dogodke, okrogle mize in seminarje, ki se nanašajo na keramiko in bodo potekali v letih 2022 ali 2023.
PRIJAVA

Za sodelovanje pošljite prijavnico na info@unicum.si. Prijava naj vsebuje naslednje informacije:

  • ime projekta
  • kratko vsebino projekta (do 500 besed)
  • lokacijo projekta
  • trajanje projekta
  • fotografijo ali skico projekta
  • ime prijavitelja
  • kontakt prijavitelja (elektronski naslov in telefonska številka)

Vsak prijavitelj mora svoj projekt financirati in organizirati sam. Prijavitelj je odgovoren za celotno izvedbo projekta. Narodni muzej Slovenije bo v okviru V. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2023 objavil in promoviral izbrane projekte na spletni strani muzeja in Trienala ter na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram).
SKRAJNI ROK ZA ODDAJO PRIJAV: 15. november 2022.
Prijavo pošljite na elektronski naslov info@unicum.si.
Prijavitelji bodo odgovor prejeli v enem mesecu od oddaje prijave. V kolikor bi želeli izvesti projekt pred skrajnim rokom za oddajo prijav, vas prosimo, da svojo prijavo oddate najmanj en mesec pred predvidenim začetkom dogodka.

INFORMACIJE: info@unicum.si
 
 
  UNICUM, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@unicum.si / tel.: ++386 (1) 2414400