UNICUM23

UNICUM18

UNICUM15

UNICUM12

UNICUM09


  

 

Razstava / Nagrade / Koledar prireditev / Izbrani avtorji / Razpis Unicum 2023

VABILO K SODELOVANJU

Razpis za razstavo V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023
Organizator: Narodni muzej Slovenije
15. 5. – 30. 9. 2023

  PRIJAVNICA     

Narodni muzej Slovenije prireja V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023 in v nadaljevanju objavlja javni poziv umetnicam in umetnikom k sodelovanju na razstavi mednarodne produkcije na področju umetniške keramike zadnjih petih let. Poudarek Trienala je na predstavitvi sodobne umetniške keramike. Namenjen je populariziranju keramike v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavitvi sodobne umetniške keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja. Trienale pomeni stik med mednarodnim in slovenskim prostorom in predstavlja svež pogled na umetniško keramiko. Cilj Trienala je iskanje elementarnih likovnih raziskovanj v povezavi s sodobnimi razmišljanji. Pečat sodobnosti prinaša iskanje novih smelih konceptov, tehnologij in inovativnih likovnih raziskav, ki se povezujejo s sodobnim življenjem.
V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023 je sestavljen iz tekmovalnega dela in spremljevalnih razstav in prireditev po Sloveniji. Vzporedno s tekmovalnim delom bo v Narodnem muzeju Slovenije potekala razstava keramike študentov umetniških šol in akademij po izboru vabljenih mentorjev. Naslovi lokacij razstavišč in dogodkov bodo objavljeni na spletni strani (www.unicum.si).

Pravilnik
Natečaj je mednaroden in javen, tema ni določena, prav tako ni prijavnine in starostne omejitve. Na V. mednarodnem trienalu keramike UNICUM 2023 lahko s svojimi deli sodelujejo vsi umetniki in umetniške skupine, ki ustvarjajo v tem likovnem mediju. Vključujejo lahko tudi druge materiale in medije, vendar ti ne smejo prevladovati. Vsak sodelujoči lahko prijavi največ dve deli oz. dva projekta, sestavljena iz več keramičnih elementov. Zaradi omejitev razstavnega prostora delo ne sme presegati dimenzij 2x2x2 m, razen ploskovitih kompozicij (primernih za obešanje na steno), kjer je omejitev 4x3 m. Avtorji lahko na natečaj prijavijo originalna dela, nastala v zadnjem petletnem obdobju, s katerimi niso sodelovali na drugem keramičnem natečaju oz. tekmovanju. V primeru, da organizator ugotovi, da prijavljeno delo ne izpolnjuje teh pogojev, si jemlje pravico, da delo umakne z razstave in v primeru, da je to delo dobilo katero koli nagrado, to prekliče. Člani upravnega odbora in mednarodne strokovne žirije s svojimi deli ne morejo konkurirati na tekmovalnem razpisu Trienala. Na podlagi poslane dokumentacije bo mednarodna strokovna žirija izbrala dela, ki bodo predstavljena na razstavi. Stroški pošiljanja in vračanja del so breme avtorja.

Prijava
Prijave potekajo prek elektronske pošte. Avtor mora na elektronski naslov info@unicum.si poslati:

  • Pravilno izpolnjeno prijavnico.
  • Dve fotografiji vsakega dela z različnih zornih kotov v predpisanem formatu in kakovosti, primerni za tisk. Fotografije morajo biti poimenovane z naslovom dela ter dimenzijami dela v centimetrih (primer: Naslov dela_Dimenzije dela_Slika1).
  • Svojo portretno fotografijo.

 

Fotografije naj bodo v formatih JPEG (.jpg) in ločljivosti 300 dpi. Izdelek naj bo fotografiran pred nevtralnim ozadjem. Poslana mora biti fotografija, na kateri je končno delo za razstavo. S prijavo avtor organizatorju dovoljuje uporabo poslane dokumentacije za tiskanje publikacij in kataloga za promocijske namene Trienala. Organizator Trienala ne prevzema odgovornosti za natisnjene informacije, ki jih je ob prijavi posredoval avtor. Vso odgovornost o točnosti poslanih podatkov o avtorju in delu prevzema avtor. Poslan material bo shranjen v arhivu Trienala kot del razpisne dokumentacije. Del, ki bodo izbrana na podlagi poslanih fotografij, avtorji ne morejo zamenjati ali nadomestiti z drugimi deli. Organizator si jemlje pravico do uporabe fotografskega in video materiala izbranih del za razstavo.

Rok za prijave
Rok za prijavo na Trienale je do četrtka, 1. decembra 2022. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. Svetujemo, da prijave ne oddate zadnji dan, da se izognemo tehničnim zapletom.

Izbor del in obveščanje avtorjev o uvrstitvi na Trienale
Mednarodna strokovna žirija bo na podlagi fotografskega gradiva opravila izbor del. Spisek izbranih avtorjev bo objavljen v torek, 7. februarja 2023, na spletni strani Trienala (www.unicum.si). Izbrani avtorji bodo obveščeni tudi po elektronski pošti.

Dostava del
Izbrana dela morajo biti na stroške avtorja dostavljena v čvrstem paketu, ki ga je mogoče uporabiti za ponovno pakiranje, najpozneje do torka, 25. aprila 2023, na naslov:
V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Avtorji morajo pri pošiljanju svojega dela naročiti dostavo, ki delo pripelje »od vrat do vrat« (npr. z mednarodno ekspresno dostavo). Stroške, ki nastanejo pri carinjenju, so dolžni plačati avtorji. Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tudi za vračanje keramike. V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti delo, sicer postane last organizatorja. Ob prevzemu pošiljke bomo pregledali stanje izdelka in naslovnika obvestili o prispeli pošiljki. Dela, ki bodo ob prispetju močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo na stroške avtorja vrnjena skupaj z zapisnikom o ugotovljeni poškodbi. Manj poškodovana dela bodo po privoljenju umetnika restavratorji in konservatorji Narodnega muzeja Slovenije restavrirali in bodo razstavljena. Če je delo sestavljeno iz več kosov, naj avtor obvezno priloži načrt, ki bo uporabljen ob postavitvi na razstavi Trienala.

Vračanje del
Avtorji morajo najpozneje en mesec po zaključku razstave (do vključno 31. 10. 2023) na svoje stroške prevzeti delo. Delo lahko prevzamejo osebno ali pa morajo poskrbeti za povračilo stroškov pošiljanja po pošti.
Razstavljeno delo lahko avtor donira Narodnemu muzeju Slovenije. Narodni muzej Slovenije si pridružuje pravico, da donacijo sprejme ali zavrne. Če donacijo sprejme, lahko Narodni muzej Slovenije z delom razpolaga skladno s svojimi načrti razstavljanja in promocije.

Zavarovanje
Zavarovanje del v času transporta od avtorja do organizatorja in obratno je strošek avtorja.
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja.

Mednarodna strokovna žirija
Člani žirije bodo iz vrst mednarodno uveljavljenih likovnih umetnikov in poznavalcev sodobnih likovnih usmeritev v svetu. Dela za osrednjo razstavo V. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2023 bo izbrala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo:

  • dr. Irene Biolchini (Italija), umetnostna zgodovinarka, kustosinja, likovna kritičarka;
  • Višnja Slavica Gabout (Hrvaška), umetnostna zgodovinarka, kustosinja, likovna kritičarka, članica Mednarodne akademije za keramiko (IAC);
  • Alenka Gregorič (Slovenija), umetnostna zgodovinarka, kustosinja, umetniška vodja Cukrarne in Galerije Tobačna, Muzej in galerije mesta Ljubljane;
  • Karel Plemenitaš (Slovenija), akad. slikar, umetnik;
  • doc. Lana Tikveša (Srbija), mag. oblikovanja keramike, umetnica, profesorica na Akademiji uporabnih umetnosti v Beogradu, Oddelek za keramiko.

Mednarodna strokovna žirija bo opravila izbor del za uvrstitev na razstavo Trienala na podlagi prejete dokumentacije. Žirija bo tudi opravila izbor za štiri nagrade ter tri priznanja. Odločitev žirije je dokončna.

Nagrade in priznanja
Nagrade in priznanja bodo podeljena na odprtju razstave.

Razstava
Odprtje razstave V. mednarodnega trienala keramike UNICUM 2023 bo v ponedeljek, 15. maja 2023, v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana, Slovenija. Razstava bo na ogled do 30. septembra 2023. Ob razstavi V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023 bo natisnjen katalog in spremljajoči promocijski material. Vsi uvrščeni razstavljavci prejmejo katalog brezplačno.

Organizacijski odbor:

zasl. prof. Dragica Čadež Lapajne (predsednica Organizacijskega odbora UNICUM), akad. kiparka, spec., umetnica, članica Mednarodne akademije za keramiko (IAC);
doc. ddr. Mateja Kos Zabel, umetnostna zgodovinarka, muzejska svetnica, v. d. direktorice Narodnega muzeja Slovenije;
Marko Košan, umetnostni zgodovinar, muzejski svetnik v Koroški galeriji likovnih umetnosti;
Tanja Lažetić, arhitektka, umetnica;
teh. asist. Maruša Mazej, unikatna oblikovalka, umetnica, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Unikatno oblikovanje / Steklo in keramika;
Bojana Ristevski Mlaker, mag. oblikovanja keramike, umetnica;
doc. Kristina Rutar, prof. likovne umetnosti, umetnica, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje, smer Unikatno oblikovanje / Steklo in keramika;
Miljanka Simšič, matematičarka, umetnica, predsednica Društva keramikov in lončarjev;
Mojca Smerdu, akad. kiparka, spec., umetnica, predsednica sekcije za keramiko v okviru Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov;
dr. Zora Žbontar, umetnostna zgodovinarka, višja kustodinja v Narodnem muzeju Slovenije.


Prijave pošljite na elektronski naslov info@unicum.si.
Skrajni rok za prijavo na Trienale je četrtek, 1. decembra 2022.

Naslov za oddajo izbranih del: V. mednarodni trienale keramike UNICUM 2023, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Organizacija
Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta
1000  Ljubljana
Slovenija

Vodstvo
doc. ddr. Mateja Kos Zabel, v. d. direktorice Narodnega muzeja Slovenije
mateja.kos@nms.si

Informacije:
Zora Žbontar
info@unicum.si
T: +386 1 241 44 25

Zaključili smo sprejemanje prijav za V. Mednarodni trienale keramike UNICUM 2023.


 
 
  UNICUM, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@unicum.si / tel.: ++386 (1) 2414400