UNICUM15

UNICUM12

UNICUM09


  

 

Razstava / Nagrade / Koledar prireditev / Izbrani avtorji / Razpis Unicum 2015

VABILO K SODELOVANJU 
III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015
Organizator: Narodni muzej Slovenije
15. maj 2015 – 30. September 2015

PRIJAVNICA

Narodni muzej Slovenije prireja III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015. Poudarek trienala je na predstavitvi sodobne umetniške keramike. Namenjen je populariziranju  keramike v slovenskem in mednarodnem prostoru in predstavitvi sodobne umetniške keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja. Trienale pomeni stik med mednarodnim in slovenskim prostorom in predstavlja svež pogled na umetniško keramiko. Cilj trienala je iskanje elementarnih likovnih raziskovanj v povezavi s sodobnimi razmišljanji. Pečat sodobnosti prinaša iskanje novih smelih konceptov, tehnologij in inovativnih likovnih raziskav, ki se povezujejo s sodobnim življenjem.
III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015 je sestavljen iz tekmovalnega dela in spremljevalnih razstav in prireditev po Sloveniji. Vzporedno s tekmovalnim delom bo v Narodnem muzeju Slovenije potekala mednarodna razstava keramike študentov umetniških šol in akademij po izboru vabljenih mentorjev iz držav, od koder prihajajo člani žirije (Nemčija, Slovenija, Srbija in Turčija). Dela slovenskih študentk in študentov bodo izbrale: Katja Kastelic, red. prof. Anica Krašna Kocijan in izr. prof. Tanja Pak. Naslovi lokacij ostalih razstavišč in dogodkov bodo objavljeni na spletni strani (www.unicum.si).  

Pravilnik
Natečaj je mednaroden in javen. Na III. Mednarodnem trienalu keramike Unicum 2015 lahko s svojimi deli sodelujejo vsi umetniki in umetniške skupine, ki ustvarjajo v tem likovnem mediju. Vključujejo lahko tudi druge materiale, vendar ti ne smejo prevladovati. Vsak sodelujoči lahko prijavi največ dve deli. Avtorji lahko na natečaj prijavijo originalna dela, nastala v zadnjem triletnem obdobju. Člani organizacijskega odbora, mednarodne strokovne žirije in povabljeni avtorji s svojimi deli ne morejo konkurirati na tekmovalnem razpisu trienala. Na podlagi poslane dokumentacije bo mednarodna strokovna žirija izbrala dela, ki bodo predstavljena na razstavi. Stroški pošiljanja in vračanja del bremenijo avtorja.

Prijava
Možne so prijave prek elektronske pošte. Avtor mora na elektronski naslov poslati: info@unicum.si.                                          

  • Pravilno izpolnjeno prijavnico.  
  • Dve fotografiji vsakega dela iz različnih zornih kotov v predpisanem formatu in kvaliteti, primerni za tisk. Fotografije morajo biti naslovljene s priimkom in imenom avtorja, z naslovom dela ter dimenzijami dela v centimetrih (primer: Priimek_Ime_Naslov dela_Dimenzije dela_Slika1).
  • Svojo portretno fotografijo.

Fotografije naj bodo v formatih JPEG (.jpg) in resoluciji 300 dpi. Izdelek naj bo fotografiran pred nevtralnim ozadjem. S prijavo avtor organizatorju dovoljuje uporabo poslane dokumentacije za tiskanje publikacij in kataloga za promocijske namene trienala. Organizator trienala ne prevzema odgovornosti za natisnjene informacije, ki jih je ob prijavi posredoval avtor. Vso odgovornost o točnosti poslanih podatkov o avtorju in delu prevzema avtor. Poslan material bo shranjen v arhivu trienala kot del razpisne dokumentacije. Del, ki bodo izbrana na podlagi poslanih fotografij, avtorji ne morejo zamenjati ali nadomestiti z drugimi deli.

Rok za prijave   
Rok za prijavo na trienale je do nedelje, 30. novembra 2014. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Izbor del in obveščanje avtorjev o uvrstitvi na trienale
Mednarodna strokovna žirija bo na podlagi fotografskega gradiva opravila izbor del. Spisek izbranih avtorjev bo objavljen v torek, 17. februarja 2015, na spletni strani trienala (www.unicum.si).

Dostava del
Izbrana dela morajo biti na stroške avtorja dostavljena v čvrstem paketu, ki se ga lahko uporabi za ponovno pakiranje, najkasneje do petka, 24. aprila 2015, na naslov: 
III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Vsako delo mora biti oddano v embalaži, ki jo zahtevajo uveljavljeni standardi in je uporabna tudi za vračanje keramike. V primeru, da je embalaža neuporabna za vračanje, je avtor dolžan osebno prevzeti delo, sicer postane last organizatorja. Ob prevzemu pošiljke bomo pregledali stanje izdelka in naslovnika obvestili o prispeli pošiljki. Dela, ki bodo ob prispetju močno poškodovana ali uničena, ne bodo razstavljena in bodo na stroške avtorja vrnjena skupaj z zapisom ugotovitve o poškodbi poslanega dela. Če je delo sestavljeno iz več kosov, naj avtor obvezno priloži načrt, ki bo uporabljen ob postavitvi na razstavi trienala.

Vračanje del
Po zaključku razstave je potrebno na avtorjeve stroške prevzeti delo najkasneje en mesec po zaključku razstave. Delo, ki ne bo prevzeto do 30. 10. 2015, postane last organizatorja.

Zavarovanje
Zavarovanje del v času transporta od avtorja do organizatorja in obratno je strošek avtorja.
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja.

Mednarodna strokovna žirija
Člani žirije bodo iz vrst mednarodno uveljavljenih likovnih umetnikov in poznavalcev sodobnih likovnih usmeritev v svetu. Dela za osrednjo razstavo III. Mednarodnega trienala keramike Unicum 2015 bo izbrala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo:

Nemčija

  • Mag. Bernd Pfannkuche, glavni urednik revije Neue Keramik.

Slovenija

  • Dr. Nadja Zgonik, predsednica žirije, izredna profesorica umetnostne zgodovine na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
  • Karel Plemenitaš, akademski slikar, specialist za umetniško grafiko in keramiko.

Srbija

  • Mag. Valentina Savić, umetnica na področju keramike.

Turčija

  • Dr. Insel Inal, umetnik na področju keramike, predstojnik Oddelka za Keramiko na Fakulteti lepih umetnosti Univerze v Kocaeli.

Mednarodna strokovna žirija bo opravila izbor del za uvrstitev na razstavo trienala na podlagi prejete slikovne dokumentacije. Žirija bo opravila izbor za nagrade ter priznanja. Odločitev žirije je dokončna.

Nagrade in priznanja 
Nagrade in priznanja bodo podeljena na odprtju razstave.

Razstava 
Otvoritev razstave III. Mednarodnega trienala keramike Unicum bo v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, 15. maja 2015
Zaprtje razstave bo 30. septembra 2015. Ob razstavi III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015 bo natisnjen katalog in spremljajoči promocijski material. Vsi uvrščeni prejmejo katalog brezplačno.
Predsednica organizacijskega odbora prof. Dragica Čadež Lapajne.
Organizacijski odbor: Jasmina Behrić, Mateja Kos, Tatjana Sirk, Mojca Smerdu, Vera Stanković, Ina Širca, Peter Vernik, Zora Žbontar.

Prijave pošljite na elektronski naslov: info@unicum.si
Naslov za oddajo izbranih del: III. Mednarodni trienale keramike Unicum 2015, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktna oseba: Zora Žbontar  
e-mail: zora.zbontar@nms.si


 
 
  UNICUM, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@unicum.si / tel.: ++386 (1) 2414400