UNICUM15

UNICUM12

UNICUM09


  

 

Razstava / Nagrade / Koledar prireditev / Izbrani avtorji / Razpis Unicum 2015

Ljubljanski grad, Ljubljana:
KAREL PLEMENITAŠ: STOLP V STOLPU

RELIEFI – prostori spomina
Razstava
25. 6. 2015–20. 9. 2015 
Ljubljanski grad, Peterokotni stolp, Ljubljana

Akademski slikar Karel Plemenitaš razvija likovna dela kot intimne prostorske strukture z dinamično razporejenimi razmerji med dimenzijo (prevladujejo manjši, intimnejši formati), materijo (glina) in barvo. Najpogosteje uporablja različne odtenke bele, rjave in črne – zemeljske tone. Njegova pomensko-vizualna izraznost in subtilno obravnavan likovni prostor temeljita na naravnih oblikah. Umetnik jih pridobiva iz vsakdanjega materialnega in osebnega miselnega sveta. Na videz abstraktne forme izoblikuje in umešča v sistem znakovnosti, prepleten s pripovednostjo, asociirano tudi z arhaičnostjo. Zdi se, kot da bi umetnik v likovnih stvaritvah zbiral in preučeval delovanja številnih običajnih drobcenih predmetov, ki jih odkriva v okolju, kjer se giblje, ustvarja in živi.
Kustos: Sarival Sosič

  
 
  UNICUM, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: info@unicum.si / tel.: ++386 (1) 2414400